Ostale djelatnosti

  • Vulkanizerske usluge
  • Montiranje i balansiranje za sve vrste putničkih i teretnih vozila
  • Prodaja auto guma za sve vrste putničkih i teretnih vozila
  • Usluge mehaničarske radione za teretni prijevoz
  • Izrada hidraulučnih cijevi svih vrsta i dimenzija